Šlechtické kratochvíle

Netradiční prohlídka

2015 Campanello

Historické tance, scénky v prostorech zámku. Možnost výuky a zapojení do tance.

Účinkuje soubor Campanello.